דרמה  קלאסית   

דרמה  מודרנית   

Snapchat-873677255-unscreen.gif

ביקור הגברת הזקנה - במאגר ההקלטות לשעת חרום

חלק א  וחלק ב